historikk Social media Awards

Årets dialog/relasjonsbygging i sosiale medier

Prisen deles ut til den profilen som har inspirert og ivaretatt dialog med sine følgere i sosiale medier på en spesielt god måte. Det legges vekt på kreativitet, strategi og evnen til å skille seg ut.

2021

Annonseres på hovedarrangementet i 2021

2020

Prisutdelingen ble ikke gjennomført dette året på grunn av Covid-19

2019

Ingen historikk fra dette året

2018

Ingen historikk fra dette året

2017

Ingen historikk fra dette året

2016

Ingen historikk fra dette året

2015

Ingen historikk fra dette året