historikk Social media Awards

Årets organiske kampanje i sosiale medier

Prisen deles ut til den beste organiske kampanjen det siste året, enten produsert av merkevaren selv eller et byrå.

2021

Annonseres på hovedarrangementet i 2021

2020

Prisutdelingen ble ikke gjennomført dette året på grunn av Covid-19

2019

Ingen historikk fra dette året

2018

Ingen historikk fra dette året

2017

Ingen historikk fra dette året

2016

Ingen historikk fra dette året

2015

Ingen historikk fra dette året