historikk Social media Awards

Årets innhold/post i sosiale medier

Prisen deles ut til den beste posten det siste året - uavhengig av kanal

2021

Annonseres på hovedarrangementet i 2021

2020

Prisutdelingen ble ikke gjennomført dette året på grunn av Covid-19

2019

Ingen historikk fra dette året

2018

Ingen historikk fra dette året

2017

Ingen historikk fra dette året

2016

Ingen historikk fra dette året

2015

Ingen historikk fra dette året