Social Media Awards

Årets dialog/relasjonsbygging

2021

Vinner
Vinner
Dagens Næringsliv

DN Kvinner-gruppen på Facebook

OM

Konferanse og mye mer

Social Media Days ble først arrangert i 2012 og har siden vokst til å bli Norges største møteplass innen sosiale medier. Opp mot 700 mennesker har vært samlet på hovedarrangementet i Oslo, og det er blitt introdusert regionale arrangement med en lokal vri på programmet.

Hvert år samles noen av de fremste eksptertene på sosiale medier på scenen og i sal for å dele sine beste strategier og knytte nye kontakter. I tillegg deles prisen Gullenken ut under hovedarrangementet.

Etter et 2020 vi alle helst vil glemme satser vi for fullt i 2021, med 4 regionale arrangement i Stavanger, Bergen, Tromsø og Trondheim som alle leder opp til det store hovedarrangementet i Oslo i oktober.

Nytt av året er at vi introduserer månedlige streams

visit venue

Juryens begrunnelse

Juryen er imponert over hvordan denne finalisten har forstått sosiale mediers muligheter, og hvordan de bruker dialog som den viktigste funksjonen. Finalisten har bygget opp et verdifullt «community» som gir målgruppen spennende og variert innhold. Temaene er aktuelle og engasjerende, og oppfølgingen i kommentarfeltet er forbilledlig. Det er også spennende å se at en tradisjonell medieaktør bruker sosiale medier på en annen måte enn å dele lenker til eget innhold. Mest av alt ligger gullet i at administratorene får gruppemedlemmene til å hjelpe og svare hverandre - og drive diskusjonene fremover. Finalisten lykkes i å være en elegant fasilitator som lykkes med å skape en dynamikk som oppfordrer og oppmuntrer til engasjement. Dette skaper stor verdi for følgerne og modermerket som posisjonerer seg som en vellykket relasjonsbygger i sosiale medier. Vi gratulerer DN Kvinner på Facebook!

visit venue

Bakgrunn for nominasjon

visit venue