Social Media Awards

Årets Strategi

2021

Vinner
Vinner
UiO

Universitetet i Oslo

OM

Konferanse og mye mer

Social Media Days ble først arrangert i 2012 og har siden vokst til å bli Norges største møteplass innen sosiale medier. Opp mot 700 mennesker har vært samlet på hovedarrangementet i Oslo, og det er blitt introdusert regionale arrangement med en lokal vri på programmet.

Hvert år samles noen av de fremste eksptertene på sosiale medier på scenen og i sal for å dele sine beste strategier og knytte nye kontakter. I tillegg deles prisen Gullenken ut under hovedarrangementet.

Etter et 2020 vi alle helst vil glemme satser vi for fullt i 2021, med 4 regionale arrangement i Stavanger, Bergen, Tromsø og Trondheim som alle leder opp til det store hovedarrangementet i Oslo i oktober.

Nytt av året er at vi introduserer månedlige streams

visit venue

Juryens begrunnelse

Vinneren har lagt ned mye ressurser på en bred kartlegging av alle sine kanaler og kontoer i sosiale medier, samt gjort et godt stykke arbeid rundt sine målgrupper. De har staket ut en felles strategisk retning som er langsiktig, og med bevisste kanalvalg har de et sentralt mål om å gjøre innholdet tilgjengelig for et bredere publikum. For å få dette til har de endret sine budskap i sosiale medier og innholdet utformes nå på en måte som flere kan forstå og relatere seg til. Det skal være høy kvalitet, ha allmenn interesse og skape høyt engasjement. De har også satt seg et mål om å være en sterk avsender i konsekvent bruk av stil, tone og tematikk. De har store ambisjoner og med denne endringen har de fått utrolige gode resultater. Innholdet når i dag ut til flere hundre tusen personer og engasjementet blomstrer. Følgerskaren vokser og de slår sine egne rekorder hele tiden. Under pandemien nådde finalisten for første gang ut til mer enn én million mennesker med et innlegg på Facebook. Vi gratulerer Universitetet i Oslo med Årets strategi i sosiale medier!

visit venue

Bakgrunn for nominasjon

visit venue