close icon
Innhold

Program

Du kan trykke på de ulike foredragsholderne for å lese mer om deres innlegg.

09:00

Velkommen

Velkommen

Konferansiér Elin Solvang ønsker velkommen

Elin Solvang

Konferansier

09:00

Velkommen

Sal A

Konferansiér Elin Solvang ønsker velkommen

Sal B

Sal C

Sal D

09:10

Case: En million hei for MOT Norge

Case: En million hei for MOT Norge

Skolestart 2020. Vi traff en nerve med godt innhold som engasjerte, og nådde en million for ti tusen kroner. Hva gjorde vi? Og klarte vi å gjenta suksessen i 2021?

Ingrid Sevaldsen Dyrnes

Synlighet

Byråleder Trondheim

09:10

Case: En million hei for MOT Norge

Sal A

Skolestart 2020. Vi traff en nerve med godt innhold som engasjerte, og nådde en million for ti tusen kroner. Hva gjorde vi? Og klarte vi å gjenta suksessen i 2021?

Sal B

Sal C

Sal D

09:40

Hvorfor og hvordan fungerer animasjoner på Instagram?

Hvorfor og hvordan fungerer animasjoner på Instagram?

Hvordan i all verden er det mulig å få over 50 milliarder visninger på Instagram? Nora gir deg noen av hemmelighetene.

09:40

Hvorfor og hvordan fungerer animasjoner på Instagram?

Sal A

Hvordan i all verden er det mulig å få over 50 milliarder visninger på Instagram? Nora gir deg noen av hemmelighetene.

Sal B

Sal C

Sal D

10:00

Kommersielle muligheter og automatisering

Kommersielle muligheter og automatisering

Hvordan lage dynamisk organisk innhold og utnytte det kommersielt

Haakon Gedde-Dahl

Snapchat Norge

Senior Account Manager

10:00

Kommersielle muligheter og automatisering

Sal A

Hvordan lage dynamisk organisk innhold og utnytte det kommersielt

Sal B

Sal C

Sal D

10:20

Panelsamtale: Spørsmål fra deg og andre deltakere

Panelsamtale: Spørsmål fra deg og andre deltakere

Du får mulighet til å stille spørsmål til foredragsholderne ved bruk av sli.do

Ingrid Sevaldsen Dyrnes

Synlighet

Byråleder Trondheim

Haakon Gedde-Dahl

Snapchat Norge

Senior Account Manager

10:20

Panelsamtale: Spørsmål fra deg og andre deltakere

Sal A

Du får mulighet til å stille spørsmål til foredragsholderne ved bruk av sli.do

Sal B

Sal C

Sal D

10:50

Pause

Pause

Kaffe og mingling

10:50

Pause

Sal A

Kaffe og mingling

Sal B

Sal C

Sal D

11:20

Når et lite spørsmål kan utgjøre den store forskjellen

Når et lite spørsmål kan utgjøre den store forskjellen

Berta gir oss inspirerende innblikk i hvordan produktidéer får internasjonalt fotfeste gjennom sosiale medier

11:20

Når et lite spørsmål kan utgjøre den store forskjellen

Sal A

Berta gir oss inspirerende innblikk i hvordan produktidéer får internasjonalt fotfeste gjennom sosiale medier

Sal B

Sal C

Sal D

11:40

Workshop fasilitert av Berta Lende Røed

Workshop fasilitert av Berta Lende Røed

Vi bruker Fuelbox for gode diskusjoner

11:40

Workshop fasilitert av Berta Lende Røed

Sal A

Vi bruker Fuelbox for gode diskusjoner

Sal B

Sal C

Sal D

12:20

Lunsj

Lunsj

Mat, kaffe og mingling

12:20

Lunsj

Sal A

Mat, kaffe og mingling

Sal B

Sal C

Sal D

13:20

Om video er den nye kongen – hvilken rolle spiller da teksten?‍

Om video er den nye kongen – hvilken rolle spiller da teksten?‍

Skal du lykkes med sosiale medier i dag, er det video som gjelder, sier dem. Men hva skjer med teksten da – har den utspilt sin rolle? Nei, mener Camilla, og deler her et knippe proffe skriveknep som gir deg mer engasjement og større gjennomslagskraft.

Camilla Hager

HvabeHager

Gründer og byråleder

13:20

Om video er den nye kongen – hvilken rolle spiller da teksten?‍

Sal A

Skal du lykkes med sosiale medier i dag, er det video som gjelder, sier dem. Men hva skjer med teksten da – har den utspilt sin rolle? Nei, mener Camilla, og deler her et knippe proffe skriveknep som gir deg mer engasjement og større gjennomslagskraft.

Sal B

Sal C

Sal D

13:40

Språkkurs for nettroll

Språkkurs for nettroll

Når du skriver godt, er det lettere å nå frem, overtale og overbevise. Dette er ikke så lett for en del av dem som ønsker at Norge kun skal være for nordmenn. Velkommen til tekstdoktorens språkkurs for nettroll!

13:40

Språkkurs for nettroll

Sal A

Når du skriver godt, er det lettere å nå frem, overtale og overbevise. Dette er ikke så lett for en del av dem som ønsker at Norge kun skal være for nordmenn. Velkommen til tekstdoktorens språkkurs for nettroll!

Sal B

Sal C

Sal D

14:00

Pause

Pause

Kaffe og mingling

14:00

Pause

Sal A

Kaffe og mingling

Sal B

Sal C

Sal D

14:30

Hvorfor, og hvordan jobber politiet i SoMe?

Hvorfor, og hvordan jobber politiet i SoMe?

Politiet i Trøndelag benytter seg av sosiale medier for å forebygge, informere og for å skape en dialog med publikum. De vil fortelle oss hvordan de har bygget opp politiets kanaler, hvordan de planlegger og publiserer innhold, og hvordan de kommuniserer med publikum.

Kristoffer Dahl Hveding

Trøndelag politidistrikt

Operatør Nettpatruljen

Christine H. Simonsen

Trøndelag politidistrikt

Operatør Nettpatruljen

Nora Follestad Kverkild

Trøndelag politidistrikt

Operatør Nettpatruljen

14:30

Hvorfor, og hvordan jobber politiet i SoMe?

Sal A

Politiet i Trøndelag benytter seg av sosiale medier for å forebygge, informere og for å skape en dialog med publikum. De vil fortelle oss hvordan de har bygget opp politiets kanaler, hvordan de planlegger og publiserer innhold, og hvordan de kommuniserer med publikum.

Sal B

Sal C

Sal D

14:50

Panelsamtale: Spørsmål fra deg og andre deltakere

Panelsamtale: Spørsmål fra deg og andre deltakere

Du får mulighet til å stille spørsmål til foredragsholderne ved bruk av sli.do

Kristoffer Dahl Hveding

Trøndelag politidistrikt

Operatør Nettpatruljen

Camilla Hager

HvabeHager

Gründer og byråleder

14:50

Panelsamtale: Spørsmål fra deg og andre deltakere

Sal A

Du får mulighet til å stille spørsmål til foredragsholderne ved bruk av sli.do

Sal B

Sal C

Sal D

15:20

Oppsummering og avslutning

Oppsummering og avslutning

Elin Solvang oppsummerer dagen og vi takker for denne gang

Elin Solvang

Konferansier

15:20

Oppsummering og avslutning

Sal A

Elin Solvang oppsummerer dagen og vi takker for denne gang

Sal B

Sal C

Sal D

09:00

Velkommen

Velkommen

09:00

Velkommen

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

09:10

Case: En million hei for MOT Norge

Case: En million hei for MOT Norge

09:10

Case: En million hei for MOT Norge

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

09:40

Hvorfor og hvordan fungerer animasjoner på Instagram?

Hvorfor og hvordan fungerer animasjoner på Instagram?

09:40

Hvorfor og hvordan fungerer animasjoner på Instagram?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:00

Kommersielle muligheter og automatisering

Kommersielle muligheter og automatisering

Haakon Gedde-Dahl

Snapchat Norge

10:00

Kommersielle muligheter og automatisering

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:20

Panelsamtale: Spørsmål fra deg og andre deltakere

Panelsamtale: Spørsmål fra deg og andre deltakere

10:20

Panelsamtale: Spørsmål fra deg og andre deltakere

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:50

Pause

Pause

10:50

Pause

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

11:20

Når et lite spørsmål kan utgjøre den store forskjellen

Når et lite spørsmål kan utgjøre den store forskjellen

11:20

Når et lite spørsmål kan utgjøre den store forskjellen

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

11:40

Workshop fasilitert av Berta Lende Røed

Workshop fasilitert av Berta Lende Røed

11:40

Workshop fasilitert av Berta Lende Røed

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

12:20

Lunsj

Lunsj

12:20

Lunsj

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

13:20

Om video er den nye kongen – hvilken rolle spiller da teksten?‍

Om video er den nye kongen – hvilken rolle spiller da teksten?‍

Camilla Hager

HvabeHager

13:20

Om video er den nye kongen – hvilken rolle spiller da teksten?‍

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

13:40

Språkkurs for nettroll

Språkkurs for nettroll

13:40

Språkkurs for nettroll

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

14:00

Pause

Pause

14:00

Pause

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

14:30

Hvorfor, og hvordan jobber politiet i SoMe?

Hvorfor, og hvordan jobber politiet i SoMe?

Kristoffer Dahl Hveding

Trøndelag politidistrikt

Christine H. Simonsen

Trøndelag politidistrikt

Nora Follestad Kverkild

Trøndelag politidistrikt

14:30

Hvorfor, og hvordan jobber politiet i SoMe?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

14:50

Panelsamtale: Spørsmål fra deg og andre deltakere

Panelsamtale: Spørsmål fra deg og andre deltakere

Kristoffer Dahl Hveding

Trøndelag politidistrikt

Camilla Hager

HvabeHager

14:50

Panelsamtale: Spørsmål fra deg og andre deltakere

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

15:20

Oppsummering og avslutning

Oppsummering og avslutning

15:20

Oppsummering og avslutning

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

Vi har 3 tematiske hovedspor og innleggene vil spisses innenfor disse. Du kan forvente gode foredrag, panelsamtaler og stor grad av interaksjon. Vi ønsker å engasjere deg som deltaker. Dine spørsmål og meninger er viktige for å få frem god erfaringsutveksling og inspirasjon.

En vellykket implementering av kreative idéer er en utfordring for alle organisasjoner. I dette sporet fokuserer vi både på de store kreative konseptene og de små idéene. Her dykker vi ned i detaljer som valg av formater, video eller foto og de kreative mulighetene vi har i dag. Du vil få konkrete tips som du kan ta med deg i utformingen av aktiviteter, eller tilpasset en strategi med konstant tilstedeværelse.

Hvordan er din bedrifts bevissthet rundt markedsføring? Her vil du lære om hvordan du får mest igjen for hver investert krone og arbeidstime. Hvordan kan du optimalisere dine kampanjer? Vi ser på hvordan forbrukere beveger seg gjennom kundereisen og valg av kanal. Hvor er det muligheter for deg til å være tidlig ute med noe nytt som vil gi deg en markedsfordel?

Hvordan utformer du en strategi for sosiale medier som harmonerer med bedriftens overordnede strategi? Hva skal man bruke tid og ressurser på? Og kanskje vel så viktig: Hva skal man ikke bruke tid og ressurser på? Hvordan bør man planlegge opp mot konkrete målsetninger? Vi ser på langsiktige vs kortsiktige aktiviteter, og hvordan man kan oppnå synergier mellom ulike aktiviteter. Og ikke minst hvordan man kan bygge videre på det man er god på og forutsetningene ligger til rette for.

Vi har 3 tematiske hovedspor og innleggene vil spisses innenfor disse. Du kan forvente gode foredrag, panelsamtaler og stor grad av interaksjon. Vi ønsker å engasjere deg som deltaker. Dine spørsmål og meninger er viktige for å få frem god erfaringsutveksling og inspirasjon.

En vellykket implementering av kreative idéer er en utfordring for alle organisasjoner. I dette sporet fokuserer vi både på de store kreative konseptene og de små idéene. Her dykker vi ned i detaljer som valg av formater, video eller foto og de kreative mulighetene vi har i dag. Du vil få konkrete tips som du kan ta med deg i utformingen av aktiviteter, eller tilpasset en strategi med konstant tilstedeværelse.

Hvordan er din bedrifts bevissthet rundt markedsføring? Her vil du lære om hvordan du får mest igjen for hver investert krone og arbeidstime. Hvordan kan du optimalisere dine kampanjer? Vi ser på hvordan forbrukere beveger seg gjennom kundereisen og valg av kanal. Hvor er det muligheter for deg til å være tidlig ute med noe nytt som vil gi deg en markedsfordel?

Hvordan utformer du en strategi for sosiale medier som harmonerer med bedriftens overordnede strategi? Hva skal man bruke tid og ressurser på? Og kanskje vel så viktig: Hva skal man ikke bruke tid og ressurser på? Hvordan bør man planlegge opp mot konkrete målsetninger? Vi ser på langsiktige vs kortsiktige aktiviteter, og hvordan man kan oppnå synergier mellom ulike aktiviteter. Og ikke minst hvordan man kan bygge videre på det man er god på og forutsetningene ligger til rette for.

OM

Konferanse og mye mer

Social Media Days ble først arrangert i 2012 og har siden vokst til å bli Norges største møteplass innen sosiale medier. Opp mot 700 mennesker har vært samlet på hovedarrangementet i Oslo, og det er blitt introdusert regionale arrangement med en lokal vri på programmet.

Hvert år samles noen av de fremste eksptertene på sosiale medier på scenen og i sal for å dele sine beste strategier og knytte nye kontakter. I tillegg deles prisen Gullenken ut under hovedarrangementet.

Etter et 2020 vi alle helst vil glemme satser vi for fullt i 2021, med 4 regionale arrangement i Stavanger, Bergen, Tromsø og Trondheim som alle leder opp til det store hovedarrangementet i Oslo i oktober.

Nytt av året er at vi introduserer månedlige streams

visit venue
Mange hjerner tenker bedre enn få!

Er det noen foredragsholdere du har spesielt lyst til å høre? Eller et tema du skulle ønske vi tok opp på konferansen? Kanskje det er noe du forsøker å få til på sosiale medier som du bare ikke vet hvilken knapp du skal trykke på, og så gjerne ville fått en kjapp "how to" instruksjon på?

Gi oss lyd hva du håper blir en del av programmet til konferansen!

visit venue
LUKK x
meld deg på vårt

Nyhetsbrev

Skriv inn dine detaljer nedenfor om du ønsker å
holde deg oppdatert på siste nytt om SMD!

Interesser:

Gjennom å registrere deg på vårt nyhetsbrev godtar du at vi kontakter deg med nyheter og markedsføring om oss og våre arrangement. Vi benytter Mailchimp til utsendelser av nyhetsbrev og din e-post vil lagres i vår database der. Du kan når som helst melde deg av. Les mer om personvern og hvordan vi og Mailchimp behandler dine data her.

Takk!
Vi har registrert din påmelding.

OBS! Noe gikk feil. Dersom problemet vedvarer kan du kontakte oss på post@socialmediadays.no for manuell påmelding.

Nyhetsbrev
komité

Møt programkomitéen

Programkommitéen består av noen av de mest erfarne og kreative aktørene i bransjen. Det har vært viktig for oss å involvere lokal ekspertise på regionskonferansene.

Leder

Astrid Valen-Utvik

Valen-Utvik AS

Eier og rådgiver
Medlem

Malin Øveraas Andersen

Trondheim Markedsforening

Markedskoordinator
Medlem

Stine Teigen

Trøndelag Reiseliv AS

Salgs- og Markedskoordinator
Medlem

Morten Martinsen

Conventor AS

Prosjektleder
Kjøp billetter

REGISTRER DEG

Gå til billettoversikt

Bli en

SPONSOR

Kontakt oss