historikk Social media Awards

Årets strategi

Prisen deles ut til en virksomhet som har lagt en klar strategi - overordnet for sosiale medier generelt eller spesifikt for en konkret kampanje, et prosjekt eller kanskje en lansering av en ny kanal for deres virksomhet. Her legges det vekt på hvordan strategien ble jobbet frem, hvilke virkemidler som ble brukt og hva resultatene ble.

2021

2020

Prisutdelingen ble ikke gjennomført dette året på grunn av Covid-19

2019

Ingen historikk fra dette året

2018

Ingen historikk fra dette året

2017

Ingen historikk fra dette året

2016

Ingen historikk fra dette året

2015

Ingen historikk fra dette året